O firmńõ

Od roku 2003 je PROFIL Team s.r.o. spolehliv√Ĺm a stabiln√≠m partnerem pro velkoobchodn√≠ dod√°vky profilŇĮ a liŇ°t k dokonńćov√°n√≠ realizac√≠ staveb, interi√©rŇĮ, podlah, podlahov√Ĺch krytin, obkladŇĮ a dlaŇĺeb.¬†Mimo vlastn√≠ v√Ĺroby n√°Ň° sortiment obsahuje profily renomovan√Ĺch evropsk√Ĺch v√ĹrobcŇĮ, z jejichŇĺ nab√≠dky vyb√≠r√°me pro naŇ°e obchodn√≠ partnery ty nejkvalitnńõjŇ°√≠ produkty vysok√Ĺch uŇĺitn√Ĺch vlastnost√≠. N√°Ň° bohatńõ z√°soben√Ĺ sklad obsahuje t√©mńõŇô 7 tis. poloŇĺek profilŇĮ z hlin√≠ku, nerezi, mosazi a PVC. Obsluhujeme v√≠ce neŇĺ 600 firem a Ňĺivnostn√≠kŇĮ v cel√© ńĆesk√© republice. Mńõs√≠ńćnńõ expedujeme naŇ°im z√°kazn√≠kŇĮm okolo 22 tis. kusŇĮ profilŇĮ a liŇ°t.
Budova PROFIL Team s.r.o. Certifik√°t 2014 Certifikat 2015

Stali jsme se hlavn√≠m partnerem Cechu podlah√°ŇôŇĮ ńĆR.
V roce 2011 jsme zah√°jili v√Ĺrobu vlastn√≠ch profilŇĮ.
V roce 2017 jsme se stali ofici√°ln√≠m dovozcem znańćky K√ľberit¬ģ pro ńĆeskou republiku.

NaŇ°e nab√≠dka:

  • ucelen√Ĺ sortiment, kter√Ĺ neust√°le doplŇąujeme o novinky z oboru
  • bohatńõ z√°soben√Ĺ sklad - okamŇĺit√© realizace objedn√°vek a dod√°vky zboŇĺ√≠ do 24 hod
  • zav√°Ňĺka urgentn√≠ch z√°silek vlastn√≠ dopravou
  • individu√°ln√≠ pŇô√≠stup a ŇôeŇ°en√≠ potŇôeb naŇ°ich z√°kazn√≠kŇĮ
  • celorepublikov√° s√≠Ň• obchodn√≠ch partnerŇĮ nab√≠zej√≠ch n√°Ň° sortiment
  • Ň°kol√≠c√≠ a poradensk√° ńćinnost
  • bezplatn√Ĺ pron√°jem prodejn√≠ch stojanŇĮ
  • prodejn√≠ pomŇĮcky a vzorkovn√≠ky
VyzkouŇ°ejte naŇ°e sluŇĺby.
media-img