Jak instalovat přechodové profily?

Při výběru vhodného přechodového profilu je důležité zohlednit podmínky provozu, způsob upevnění, rozdíl výšky podlah a barevné požadavky. Pro přesné řezání profilů používejte výhradně pokososovou pilu s nabroušeným kotoučem na hliník nebo ruční pilku na železo, aby nedošlo k přehřátí, zbarvení nebo deformaci profilu. Upevnění šrouby nebo trny nevyžaduje speciální úpravu podkladu, pouze jeho čistotu. U samolepících profilů je nezbytné povrch důkladně očistit a odmastit. Kovové profily vyžadují rovný podklad, aby se předešlo nesprávnému usazení. Údržba profilů je jednoduchá, stačí běžné čistící prostředky bez organických rozpouštědel a vyvarovat se mechanickému poškození znečištěnou obuví.

Zobrazit

Jak se instaluje samolepící podlahová lišta?

Nejprve důkladně vysajte povrch a odstraňte veškerý písek, prach a nečistoty. Povrch také odmastěte. Umístěte lištu mezi dva spojované povrchy podlahovin, zkontrolujte správnou šířku profilu a určete jeho optimální polohu. Poté postupně zvedejte podlahovou lištu a odlepujte papírovou ochranu. Po úplném sejmutí papírové ochrany připevněte podlahovou lištu k zemi lehkým zatlačením.

Zobrazit

Jak se instaluje narážecí podlahová lišta?

Nejprve změřte a označte vzdálenost mezi upevňovacími šrouby na podlaze, optimálně každých 20 nebo 30 cm, a vyvrtejte otvory o průměru 6 mm. Jemně zatlučte hmoždinky do hotových otvorů pro rychlou montáž. Vložte přiložené šrouby do ozdobné lišty a umístěte je do hmoždinek nainstalovaných v podlaze. Pomocí gumového kladiva nebo ruky přibijte podlahovou lištu k podlaze. Aby nedošlo k poškození nebo deformaci lišty, použijte kus desky na místo, kam kladivo dopadá.

Zobrazit

Jak se instaluje šroubovací podlahová lišta?

Nejprve označte místa pro hmoždinky na podlaze pomocí otvorů vyvrtaných v podlahové liště. Na těchto místech vyvrtejte otvory o průměru 6 mm a jemně do nich zatlučte hmoždinky. Poté důkladně vysajte prach a odstraňte písek. Nakonec umístěte lištu na podlahu a upevněte ji přiloženými šrouby.

Zobrazit

Jak instalovat schodové profily?

Při výběru vhodného schodového profilu zohledněte podmínky provozu, způsob upevnění, typ podlahy a barevné požadavky. Používejte pouze pokososovou pilu s nabroušeným kotoučem na hliník nebo ruční pilku na železo, aby nedošlo k poškození profilu. Při upevnění šrouby stačí odstranit mechanické nečistoty, u samolepících profilů je nutné povrch odmastit a zbavit prachu. Kovové profily vyžadují rovný podklad, povrch pod samolepící vrstvou se nesmí stírat nebo drolit. Profil s protiskluznou gumou doporučujeme ve vysoce exponovaných místech vlepit. Čištění provádějte běžnými prostředky bez organických rozpouštědel, vyvarujte se mechanickému poškození.

Zobrazit

Jak instalovat soklové hliníkové profily?

Při výběru vhodného soklového profilu zohledněte podmínky provozu, způsob upevnění a barevné požadavky. Používejte pouze pokososovou pilu s nabroušeným kotoučem na hliník nebo ruční pilku na železo, aby nedošlo k poškození profilu. Pro samolepící profily je nutné povrch důkladně zbavit prachu a odmastit, a zajistit rovnost podkladu, aby se profil správně přichytil. Čištění provádějte běžnými prostředky bez organických rozpouštědel a vyvarujte se mechanickému poškození. Profily nevyžadují jinou údržbu.

Zobrazit

Jak instalovat ukončovací profily?

Při výběru vhodného ukončovacího profilu zohledněte podmínky provozu, způsob upevnění, druh podlahy a barevné požadavky. Používejte pouze pokososovou pilu s nabroušeným kotoučem na hliník nebo ruční pilku na železo, aby nedošlo k poškození profilu. Upevnění šrouby nevyžaduje speciální úpravu podkladu, pouze odstranění mechanických nečistot. Pro samolepící profily je nutné povrch důkladně zbavit prachu a odmastit. Kovové profily vyžadují rovný podklad, povrch pod samolepící vrstvou se nesmí stírat ani drolit. Čištění provádějte běžnými prostředky bez organických rozpouštědel a vyvarujte se mechanickému poškození. Profily nevyžadují jinou údržbu.

Zobrazit